“De eerste van zijn daden waar de mens op de Dag der Opstanding verantwoording over moet afleggen, is zijn gebed. Wanneer die helemaal in orde is, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde is, heeft hij gefaald en verloren.”

Binnen de Islam is het gebed erg belangrijk. Het was de eerste plicht die de profeet Mohammed 220px-mohamed_peace_be_upon_him-svg  oplegde aan zijn volgelingen. Het gebed en het geven van aalmoezen worden erg vaak en veelal samen genoemd in de koran. Het gebed kent geen verschillen in rang, kleur en afkomst. Wanneer de moslims gaan bidden, staan zij tegenover Allah.

Alle moslims richten zich wanneer zij bidden in de richting van de Ka’bah. Dit betekent niet dat zij de Ka’bah aanbidden of denken Allah zich in de Ka’bah bevindt. Het geeft alleen de bid richting aan.

Gebedstijden

Moslims bidden 5 keer per dag op vastgestelde tijden. De vijf tijdstippen zijn: de vroege ochtend, het midden van de dag, namiddag, zonsondergang en nacht.

5 keer per dag lijkt veel, maar gezamenlijk nemen ze niet meer dan een uur in beslag. Het gebed is een mogelijkheid om zonder tussenkomst van anderen in communicatie te treden met Allah.

  1. Salatoel – Fadjr – ‘Het gebed in de morgen
  2. Salatoel – Duhr – ‘Het gebed in de middag’
  3. Salatoel – ‘Asr – ‘Het gebed in de namiddag’
  4. Salatoel – Maghrib – ‘Het gebed na zonsondergang
  5. Salatoel – Isja – ‘Het gebed in de avond’

Voorbereiding van het Gebed
Het is niet toegestaan het gebed te verrichten zonder te voldoen aan een aantal voorwaarden:

Reinheid
Dit houdt in dat het lichaam van de persoon, de kleding en de plaats waar het gebed wordt verricht schoon moet zijn.

Bedekken van de geslachtsdelen
In geval van de man is hij verplicht om bedekt te zijn tot over de knie. Het lichaam van de vrouw moet totaal bedekt zijn, op het gezicht en de handen na.

Juiste tijd
Het gebed moet op de juiste tijd worden verricht. Het is niet toegestaan om een bepaald gebed eerder te bidden.

Richting de Ka’bah bidden
Het gebed moet worden verricht met het gezicht richting de Ka’bah in Mekka.

 When i pray, I find peace in my soul

Much love,

Hajar

About The Author

Hajar Hossainy

Leave a Reply