Het offerfeest, ook bekend als slachtfeest, is een belangrijke feest voor de moslim.
Het duurt 3 dagen en wordt gevierd op de 10de tot de 12de dag van de islamitische kalender.

Afbeeldingsresultaat voor eid mubarak everyone

De dromen van de profeten worden gezien als openbaringen.
De profeet Ibrahim kreeg in een droom de openbaring van Allah dat hij iemand moest opofferen: zijn zoon ismaël

In de Koran staat dat hij dit vertelde aan zijn zoon:  ‘’Mijn zoon, ik heb in de slaap gezien dat ik je zal opofferen. Zie eens wat jij ervan vindt.’’  Hierop zei zijn zoon: ‘’Mijn vader, doe wat je bevolen is. Je zult merken dat ik, als God het wil, iemand ben die geduldig volhardt.

Ook voor zijn zoon was het moeilijk om zijn leven op te offeren.

Toen Ibrahim het mes pakte en het op de keel van Ismaël drukte om hem te offeren, weigerde het mes te snijden. Verbaasd probeerde Ibrahim het opnieuw, maar het liet geen krasje achter op de huid. Hoe was dit mogelijk? Ibrahim verloor zijn geduld en smeet het mes op de rots. De rots brak in stukken.

Het mes begon te praten: “Jij wilt snijden, maar het is de Almachtige, die messen laat snijden. Zelfsniet het kleinste haartje van je zoon zou ik kunnen krenken zonder zijn toestemming.”

Ismaël zei: “O vader, laat ons samen de naam van Allah aanroepen, als u het mes op mijn keel zet.” Ibraham drukte nogmaals het mes op de keel van zijn zoon en beiden riepen: “Allahu Akbar (God is machtig),” en dezelfde woorden weerklonken uit de hemel: “Allahu Akbar, Allahu Akbar.” Het was de stem van de engel Gabriël. Hij kwam met een boodschap: “Ibrahim, ik breng u de vredesgroet van de Heer van hemel en aarde. Hij schenkt u deze ram om te offeren in plaats van uw zoon.”

Het Offerfeest voor mij is niet even gezellig of belangrijk dan het Suikerfeest. Het is voor mij een dag waarbij we weer praten over waarom we het vieren en hoe we onze geloof kunnen versterken. Maar het gevoel dat ik heb op het Offerfeest is niet zo sterk als tijdens het Suikerfeest. Op deze dag denk ik meer na over hoe je dankbaar moet zijn met je leven en dat je bereid moet zijn om God op nummer 1 te zetten.

Bedankt voor het lezen,

Hajar H.

About The Author

Hajar Hossainy

Leave a Reply